07 พฤศจิกายน 2551

เรื่องการลงทะเบียนและเรื่องการส่ง FP

ถึงเพื่อนๆๆทุกคนค่ะ

1. เรื่องการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานี้ ใครที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียน รบกวนลงให้เสร็จภายในวันนี้ด้วยเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เค้าบอกว่า ถ้าคนไม่ลงทะเบียนให้เสร็จภายในวันนี้แล้ว หลังจากนี้จะต้องไปทำเรื่องขอลงทะเบียนที่คณะทางเดียวเท่านั้น และไปดำเนินการจ่ายเงินที่คณะด้วยนะคะ

2. สำหรับเพื่อนที่สอบ project 1 ผ่านไปแล้ว ต้องส่งแบบสำรวจการ Etimate project ด้วยนะคะเพราะเจ้าหน้าที่แจ้งมาให้ส่งด้วย ไงถ้าตกหล่นยังไงก็จะแจ้งอีกครั้งนะคะ และรบกวนเพื่อนๆๆช่วยกันกระจายข่าวนี้ด้วย กลัวเพื่อนบางคนตกหล่นไปหง่ะ

ปล. ลอยกระทงอย่างมีความสุขทุกๆๆๆๆคนนะคะ
แล้วรีบๆๆๆๆทำโปรเจ็คกันด้วยนะสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เจ้าหน้าชั่วคราว....แทนนักข่าวสาวจ้า
ต่อจัง....

Info about Proposal Submission‏

เปิดเทอมใหม่แล้ว จึงขอแจ้งเพื่อนๆ เรื่องการส่ง proposal ของ Master Project นะคะ
เทอมนี้ยังคงใช้วันกำหนดส่งเหมือนเดิมคือวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยถ้าเดือนไหนวันที่ 20 ของเดือนนั้น เป็นวันเสาร์อาทิตย์ ก็สามารถส่งที่ภาคสถิติได้ในวันจันทร์ค่ะการจัดส่ง จัดพิมพ์รายงานทั้ง 3-4 บทแล้วแต่กรณี 1 ชุด และใบปะหน้าฉบับจริง 1 ฉบับ
นำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อ (รวมทั้ง Co-Advisor ในกรณีที่มี) จัดทำสำเนาของเอกสารตามจำนวนกรรมการสอบ
(last update มี 5 ท่านนะคะ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน หากจะส่งรอบไหนก็ลองสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษา หรือพี่บอยที่ห้องภาควิชาค่ะ)
นำเอาเอกสารทั้งหมดส่งที่ ห้องภาควิชา โดยติดต่อ พี่บอย ค่ะ ภายในวันที่กำหนด
หลังจากนั้น อาจารย์จะโทรแจ้งวัน เพื่อนัดมาสอบหัวข้ออีกครั้ง โดยในแต่ละเดือน วันและเวลาสอบจะไม่ตรงกันค่ะ
อาจเป็นเที่ยงหรือเย็นคำถามยอดฮิต ว่าส่งช้าไปวันสองวันได้มั๊ย

Answer by Dr.Assadaporn : ไม่ควร
Answer by Nu : เราว่าก็ได้นะ เพราะพี่บอยเค้าใจดี แต่ก็อย่าให้ช้ามากไป สักวันนึงก็ยังได้ สองวันนี่ไม่ชัวร์อ่ะ

อ้างอิง : นูร์

04 พฤศจิกายน 2551

How to configure free SMTP (GMail) for .NET application.

สำหรับคนที่จะพัฒนา .NET Application ที่จะต้องมีการส่งอีเมล์ด้วย ถ้าไม่มี SMTP ตาม Host ต่างๆ สามารถที่จะใช้บริการ Free SMTP ของ GMail ได้ โดยทำตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. ก่อนอื่นต้องมี account ของ GMail ก่อน ถ้ายังไม่มีสมัครได้ที่
http://www.google.co.th/
2. จากนั้นต้องรู้ข้อมูลสำหรับการ connect ไปยัง GMail SMTP Server

  • Host: smtp.gmail.com
  • Port: 587

3. ตัวอย่าง code (C#.NET)
อย่าลืมเพิ่ม using System.Net.Mail;

SmtpClient client = new SmtpClient();
MailMessage mail = new MailMessage();

client.Host = [host]; -> SMTP Host ในขั้นตอนที่ 2
client.Port = [port]; -> SMTP Port ในขั้นตอนที่ 2
client.Credentials = new System.Net.NetworkCredential([GMail User Name],[password]); -> อันที่ไปสมัครมาในขั้นตอนแรก
client.EnableSsl = true;

MailAddress fromAddress = new MailAddress([Sender Email],[Text to be displayed]);
mail.BodyEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
mail.From = fromAddress;
mail.Subject = [subject];
mail.Body = [body];
mail.Priority = MailPriority.High;
mail.IsBodyHtml = false; -> ถ้าอยากให้ content เป็น HTML ก็ set เป็น true
try
{
client.Send(mail);
}
catch (Exception ex)
{
//Error Handler
}

4. สำหรับคนที่จะใช้ Password Recovery Control และ Change Password Control แล้วต้องการการส่งอีเมล์จาก control เหล่านี้จะไม่สามารถใช้ GMail ได้เลยทันทีเพราะ GMail ต้องการ Secure Connection จะต้องมีการ Configure Relay SMTP ใน IIS ก่อนแล้วเวลาส่งยิงเข้า local IIS จากนั้น Relay service จะทำการส่งต่อไปยัง GMail ให้ (อันนี้ใครสนใจก็บอกนะ....ว่างๆ จะจัดให้ พร้อมมาเลี้ยงข้าวคนสอนมื้อนึงด้วย)

Comprehensive SQA.

ตามที่มีเพื่อนๆ ขอตัวอย่างแนวตอบของวิชา SQA ในการสอบ compre ครั้งที่แล้ว...จัดให้ตามนี้นะครับ...หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

สมมติว่านิสิตเป็นเจ้าหน้าที่ SQA ใหม่ของบริษัทเจ้าของระบบ Software
แห่งนึงเพิ่งเริ่มงานไม่นาน สองเดือนผ่านไปพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคสำคัญ 4 อย่างคือ
1. People have bad attitude to process
2. Lacking of collaboration between departments
3. Sr. management love to use CAR (NC) for people punishment
4. Project's constrain = fixed delivery time and limitted human resources
ทั้งหมดก็เป็นอุปสรรคในการทำงานของ SQA

คำถาม:
1. จะขาย SQA ให้ project manager ยังไงให้เขายอมให้เข้าไปร่วมทำงานในโครงการ
2. SQA ต้องเทค role อะไรบ้าง จึงจะทำ SQA สำเร็จ
3. จะจัดการปัญหาที่ผู้บริหารใช้ CAR ลงโทษพนักงาน ยังไง เพราะการทำอย่างนี้ พนักงานต่อต้านการ audit
4. ให้ออกแบบกระบวนการ SQA ในโครงการ โดยเขียนออกมาเป็น Diagram และคำอธิบายโดยสรุป
5. จะเลือก product & process เพื่อ evaluation ยังไงให้เหมาะสมกับ project constrain

แนวตอบ:
1. เริ่มจากการขอ sponsorship, commitment และการผลักดัน SQA policy จากผู้บริหารเพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องมี SQA ในแง่ของ policy ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม

จากนั้นทำความเข้าใจกับ project manager ให้เห็นถึงประโยชน์ของการทำ SQA ว่าจะช่วยเพิ่ม value added ให้กับ projectteam ได้อย่างไร เช่น ชี้ให้เห็นถึงการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดจะช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับ product และ service ซึ่งจะทำให้gap มุมมองด้านคุณภาพระหว่างผู้ผลิต ลูกค้า supplier ลดลง ก็จะทำให้ลูกค้าเกิด satisfaction และความเชื่อมั่นใน product และ service มากขึ้น หรืออาจจะชี้ให้เห็นว่าการทำ SQA จะช่วยลด total cost ที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้ เพราะการทำ SQAจะทำให้ failure cost ที่เกิดขึ้นจากการที่ product มีปัญหานั้นลดลง ถึงแม้ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการทำ SQA ที่เพิ่มขึ้นบ้างจากการทำ appraisal cost และ prevention cost แต่โดยรวมแล้ว total cost ทั้งหมดที่สามารถลดได้ก็ยังคุ้มค่ากับการทำ SQA

2. SQA ต้อง take role เป็นเสมือน team member คนหนึ่งของ project และจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้าน software engineeringและจะต้องเข้าไป involve กับ project ในทุกๆ phase เพื่อการทำ SQA plan, QA product, QA process รวมทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ process จากนั้นนำผลที่ได้มาทำการวิเคราะห์และ escalate ไปยัง project manager, project team และ managementเพื่อให้เกิดการนำไปปรับปรุงการบวนการทำงานต่อไป

นอกจากนี้ SQA ควร take role เป็น coordinator เพื่อประสานงานกับ manager ในแต่ละฝ่าย เพื่อช่วยให้การทำ SQA activity เป็นไปได้อย่างสะดวกและได้รับการสนับสนุนจากทุกหน่วยงาน

3. ชี้ให้ผู้บริหารเห็นว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากกระบวนการทำงานที่ไม่ดีพอ มากกว่าที่จะเกิดจากตัวบุคคล รวมทั้งชี้ให้เห็นว่าการนำผลการประเมินไปลงโทษพนักงานจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เพราะยิ่งจะทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ไม่ดีกับ process ซึ่งก็จะทำให้การปรับปรุง process เป็นไปได้ยากขึ้นเพราะพนักงานอาจไม่ให้ความร่วมมือ หรือทำการปกปิดข้อมูลเพราะกลัวการลงโทษการแก้ปัญหานี้ควรรวบรวมความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์แล้วหาทางปรับปรุงกระบวนการทำงานและสร้าง motivation ให้กับพนักงานโดยการกำหนดเป็น metric และตั้ง target อาจจะผูกเข้ากับการประเมินผลงานของพนักงานก็ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือจากพนักงานมากกว่าวิธีใช้การลงโทษที่ตัวบุคคล

4. อันนี้วาดเองแล้วกัน ไม่ยาก

5. เนื่องจากมี resource ที่จำกัดและมี time constraint ดังนั้นการทำ SQA จึงควรเข้าไป review ที่ผลของการทำ QC ที่ project teamได้ทำไปแล้วและทำการ audit จุดที่จะมีการส่งมอบงานให้ลูกค้า เช่น ในช่วงของการ build และสร้าง baseline สุดท้ายของ work product

เขียนแค่นี้แหละ เดี๋ยวทำวิชาอื่นไม่ทัน...อย่าเอาเต็ม...เอาแค่ผ่าน

สำหรับการสอบในครั้งต่อไปเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอนดังนั้น ข้อสอบก็คงจะแตกต่างออกไป ดังนั้นขอให้ติดตาม material (รู้สึกว่าจะไม่เหมือน)และแนวจากรุ่น2 ให้ดี ไม่งั้นจะหาว่าไม่เตือน เหอๆๆๆๆ

ส่วนวิชาอื่น ใครจำอะไรได้ก็ช่วยๆ กันหน่อยนะ.......

ปล. ช่วย update ใน blog ให้ด้วยเพราะเข้าไปตั้งหัวข้อไม่ได้....ใครดูแล....

บทความหน้าอยากให้เป็นเรื่องอะไร ช่วย vote หน่อยนะ
- ASP.NET Membership and Role (Web Site Administrator), Login Control, Password Recovery Control.
- How to configure Free SMTP (GMail) for .NET application อันนี้สำหรับคนที่จะต้องมีการส่ง mail
- etc.

Cheers,
Jess

03 พฤศจิกายน 2551

การต่ออายุบัตรนิสิต

พี่ๆ เพื่อนๆ ทุกท่าน..

ตอนนี้บัตรนิสิตพวกเรากำลังจะหมดอายุแล้ว (25/11/2551) ซี่งจำเป็นต้องต่ออายุ
โดยมีค่าธรรมเนียม 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ว่าแต่ทำไมต้องเสียตังค์ด้วยเนี้ยยย ???

ซึ่งทุกท่านต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง ณ ตึกจามจุรี 6 โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม "คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนิสิต (จท50)"

pdf : http://www.reg.chula.ac.th/form/jt50.pdf
doc : http://www.reg.chula.ac.th/form/jt50.doc

แล้วไปยื่นและชำระค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ : ต้องไปต่ออายุหลังวันที่ 25/11/2551 อ่ะ เนื่องจากได้รับแจ้งว่าต้องให้บัตรหมดอายุก่อนน...

กำหนดชำระเงินให้กับภาควิชา

เจ้าหน้าที่ของภาควิชา แจ้งมาว่า
กำหนดชำระเงิน ให้กับภาควิชา จำนวน 12,500 บาท
เริ่มชำระได้แล้วตั้งแต่วันนี้ สิ้นสุดวันชำระในวันเสาร์ที่ 8 เดือนนี้นะคร่ะ

วิธีชำระเงิน
ให้ไปซื้อเช็คเงินสด สั่งจ่าย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวน 12,500 บาท
แล้วนำเช็คไปชำระได้ที่ห้องภาควิชา ตึกมหิตฯชั้น 8

ปล. เจ้าหน้าที่ภาค แจ้งมาว่า ยังมีผู้ที่ค้างชำระอยู่ ให้ทำการชำระด้วยนะคร่ะ

ขอบคุณคร่ะ
นักข่าวสาวรักทุกคนคร่า

BSD NEWS November Issue I

สวัสดีคร่า
เพื่อนๆๆที่น่ารักทุกๆๆคน
เริ่มเดือนใหม่ เราก็มาอวยพรวันเกิดเพื่อนๆๆที่เกิดเดือนนี้กันก่อนนะคร่ะ

เดือนนี้เป็นเดือนของสาวงามเกิด คริคริ
มีเชน กะ นักข่าวสาวคร่า

ขอให้เชนมีความสุขมากๆๆๆนะคร่ะ
สวยวันสวยคืน มีสุขภาพแข็งแรง มีเงินมีทองใช้นะคร่ะ

เรื่องที่ 2
บ่ายนี้นักข่าวสาวจะไปจ่ายเงินลงทะเบียน
เพื่อนๆๆที่ไม่สามารถมาได้ ให้รีบโอนเงินจำนวน 16,500 บาท
มาที่บัญชี 083-2-27746-0
โอนมาแล้วให้โทรมาแจ้งรหัสนิสิต ที่เบอร์ 086-880-1246

ขอบคุณคร่า
นักข่าวสาวรักทุกคนคร่า